Popüler Yayınlar

23 Şubat 2013 Cumartesi

İMANDA TAHKİK VE TAKLİT

1. İman, taklidi ve tahkiki şeklinde sınıflandırılır.

2. Taklidi iman, görgü, telkine dayalı ve taklit esası üzerine kurulu bir imandır.

3. Taklidi iman sahibinin, bir müşriki tevhide davet konusunda söyleyecek fazla bir sözü yoktur.

4.  Taklidi iman, tevhid-i ami ve tevhid-i zahiride, gerçek manada ilim ve tahkik söz konusu değildir.

TAKLİDÎ ÎMÂN : Aslını, esâsını bilmeden başkalarını taklit ederek inanma; herhangi bir şüphe karşısında sarsılabilen zayıf îmân.

TEVHİD-İ ÂMÎ : Cahilce, bilmeden inanma.

TEVHİD-İ ZÂHİRÎ : Amiyâne tevhid olan "Allah`ın ortağı yok ve bu kâinat Onun mülküdür" şeklindeki îmânî tasdik.
 
5. Tahkiki iman, kendi nefsini ve bu alem kitabını ilim ve hikmet nazarıyla tefekkür etmenin bir sonucu olarak kalpte hasıl olan ve hiçbir desise, vesvese yahut batıl fikirle sarsılmayacak kadar kuvvetli bir imandır.

HAKK - HUKUK - HAKAİK - TAHKİK - MUHAKKİK - HAKİKAT - HAKİKİ

6. İmanı tahkiki olan bir insanın, tevhit inancı da hakikidir.

TEVHİD - VAHİD

7. Nur, zulmetin zıttıdır.

8. Madde alemini aydınlatan ışığa NUR ve bu alemi seyretmemize engel olan karanlığa ZULMET deriz.

9. Göz nuru (ışık) insanı madde alemi ile buluşturur, iman nuru da, insan kalbini iman hakikatlerine muhatap kılar.

10. Kör bir insan, göz nurundan mahrumdur; eşyayı göremez. İmansız bir insan da küfür karanlığındadır, kainatı seyreder, ama onun arkasında ki hikmeti yani yaratıcısını bilemez.

11. Cehalet te ayrı bir körlük, ayrı bir zulmettir. İlim ise nurdur, insanı o eserdeki hikmetler ile tanıştırır.

12. Cenab-ı Hakk'ın bir ismi NUR olduğu gibi bütün isimleri de NURANİdir.

13. Cenab-ı Hakk'ın her isminde, farklı güzellikler, değişik inayetler ve merhametler tezahür eder.

TEZÂHÜR : Görünme, belirme, ortaya çıkma.

TEZÂHÜR -  ZÂHİR - ZÂHİREN -  ZÂHİRÎ

İNÂYET : Yardım, lütuf.

14. Vücud ( varlık ) NUR, adem ( yokluk ) ise ZULMET tir.

15. Herbir ilahi isim, varlık aleminin bir bölümünü, bir şubesini aydınlatır; insanların, meleklerin ve cinlerin tekekkürüne yahut istifadesine sunar.

16. HALIK isminin tecellisiyle varlığa ayak basan her mahluk, yokluk zulmetinden kurtulmuş, vücut nuruna kavuşmuş olur.

HÁLIK : Yaratıcı, herşeyi yoktan yaratan Allah.

HÁLIK - MAHLUK - MAHLUKAT - HULK - AHLAK
Kelimeler Cümleler (2 Cilt) Risale-i Nur'dan, Prof. Dr. Alaaddin Başar Risale- i Nur'dan Kelimeler Cümleler

Prof. Dr. Alaaddin Başar - Zafer Yayınları
( Sayfa 21 - 1. Cilt ) ten alıntılar yapılmıştır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder