Popüler Yayınlar

23 Şubat 2013 Cumartesi

METAFOR NEDİR?

 Metafor, eğreltileme anlamına gelmektedir. Genellikle benzetme olarak bilinir fakat benzetmeyle arasında fark vardır. Bir sorunu başka bir şekilde ifade etmek için kullanılır. Bir şeyi başka şey ile benzetmeye, kıyaslamaya, anlatmaya yarayan mecazlardır. Eğitimde de metafor'dan oldukça yararlanılırmetafor

Metafor örneği

"Korkma! Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak!"
"Çatma, kurban olayım çehreni ey nazlı hilal"
Mehmet Akif ERSOY
Al sancak ve Hilal kelimeleriyle Türk Bayrağı anlatılmak istenmiştir yani burada bir Metafor vardır.

Eğitimde metafor ne anlama gelmektedir?

Metafor bilinmeyen şeylerin öğretilmesi için bir teknik, öğrenilen bilgilerin akılda tutulması ve hatırlanması konusunda geçerliliği kanıtlanmış bir araçtır. Metafor çok güçlü öğrenme ve öğretme aracıdır.

Eğitimde metafor'un yararları nelerdir?

1- Öğrenenlerin düşünme yetilerini ve yaratıcılıklarını geliştirir,
2- Anlaşılması zor olan soyut kavramların somut hale getirilmesinde oldukça kullanışlıdır,
3- Öğrencilerin eğitim ortamına aktif katılımını sağlar,
4- Bilimsel kavramların öğrenilmesini ve akılda uzun süre tutulmalarını kolaylaştırır,
5- Bilimsel düşünme ve problem çözme yeteneklerini geliştirir.

Eğitimde metafor örneği

"Veri Yolu" kavramı öğretilerken:
Veriyi bir araç,
Mersini başka bir bilgisayar parçası,
Mersinden Adanaya giden karayolu (Veriyolu) olarak öğretilebilmektedir.

Sözlükte metafor ne anlama gelmektedir?

İstiare, mecaz, eğreltilemehttp://www.nedir.com/ dan alınmıştır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder