Popüler Yayınlar

24 Temmuz 2013 Çarşamba

De facto nedir?

De facto içinde bulunduğu alana göre farklı anlamlara gelebilmektedir. Öncelikle bu terimin sözlük anlamlarını öğrenerek başlayalım. De facto, Latince kökenli bir kelimedirde facto
De facto, sıfat olarak "fiili, fiilen yapılan, gerçekten yapılan" anlamına gelir.
De facto, zarf olarakta "fiilen, bilfiil" anlamına gelmektedir.

Uluslararası ilişkilerde De facto ne anlama gelir?

Uluslararası ilişkilerde De facto; bir devleti fiili olarak tanıma anlamına gelmektedir.

Hukukta De facto ne anlama gelmektedir?

De facto veya de fakto, "gerçekte", "uygulamada", "fiilen", "fiili" ya da "pratikte" anlamında kullanılan Latince deyiştir. "Kanuna göre" veya "hukuki olarak" anlamına gelen de jure ile karşıt olarak sıkça kullanılır. Yasal bir durumu tartışırken de jure konu hakkında kanunların ne söylediğini, de facto ise gerçek hayatta uygulamanın nasıl olduğunu belirtir. Bu uygulama yasal olabilir ya da olmayabilir.

Evlilikte De facto ne anlama gelmektedir?

Kanunen evli olmayan ancak beraber yaşayan kimselerin bir kısmının durumu "de facto evlilik" olarak tanımlanır. Bir ilişkinin "de facto evlilik" olabilmesi için belirli şartları yerine getirmesi gerekir. Bu şartlar ülkeden ülkeye değişmekle beraber genelde, tarafların aileye maddi katkısı, çocuk durumu, ilişkinin süresi gibi durumlar göz önünde bulundurulur.

De facto ne demek? (Ticari terimler kategorisi)

Latince’de gerçek durum anlamına gelir. İktisatta, gerçekte, uygulamada, mevcut durumda, yasal veya ahlaki düşünceler dikkate alındığında, gibi anlamları vardır (Bkz. de Jure).

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder