Popüler Yayınlar

18 Mart 2013 Pazartesi

EŞİTLİKÇİLİK

Eşitlikçilik ve egaliteryanizm her sosyal ve politik alanda eşitlik isteyen egaliter yani eşit(lik)çi düşünce biçimi. Çağdaş bağlamda özellikle ırk, etnisite, cinsiyet, ve cinsel yönelim bağlamında eşitliğe dair vurgular içerir. Bu yüzden eşitlikçilik, cinsiyet eşitlik, cinsel eşitlik ve/veya ırk eşitliği vb. olarak da tanımlanabilir. Bu görüşe göre toplum renk ve cinsiyet farklılıklarını önemsemeyen bir konumda olmalıdır.
Bu görüş genellikle herhangi bir ideolojiden veya politik düşünceden bağımsız olarak ele alınır. Feminizmle bütünleşmeden kadın haklarını destekler ya da ırkçılığı ekonomik yahut politik düzeyde ele alan görüşlerle bir tutmadan ırk ayrımına karşı çıkar.

Eşitlik

Eşitlik, belirli bir sistemdeki farklı grupların hukuksal açıdan eşitliği anlamına gelmektedir. Hümanizm ve aydınlanma düşüncesinden beslenir ve insan onurunun özüdür. Özgürlük ve Fransız Devrimi’nin bir getirisi olan kardeşliğin yanı sıra; devlet nezdinde sosyal sınıfların eşitliği olarak açıklanabilir.
Avrupa’da kadının devlet nezdindeki eşitliği, ancak yirminci yüzyılda kadına seçme ve seçilme hakkı veren yasanın uygulanmasına dayanır.

Ayrıca Bakınız

Kadın hakları
Türkiye’de kadın hakları
Kadın-Erkek Eşitliği

İlgili Bağlantılar

http://www.tbmm.gov.tr/anayasa.htm

Kaynak Yayınlar

Kadın ve Eşitlik, J. Mitchel/A.Oakley, Pencere Yayınları
Sınırlı Ayrımcılık Yasağından Genel Eşitlik İlkesine, Şennur Ağırbaşlı, Seçkin Yayıncılık,2009
Hem Eşitlik Hem Özgürlük, Hayri Kozanoğlu, İthaki Yayınları, 2006

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder