Popüler Yayınlar

8 Mart 2013 Cuma

@ChevalierdesMot 'in "ADL" KAVRAMI VE

https://twimg0-a.akamaihd.net/profile_images/1730116305/images.jpg HÜSEYİN HATEMİ'NİN "ADALET KAVRAMININ İÇERİĞİ VE MUTLAKLIĞI VE DEĞİŞMEZLİĞİ" HAKKINDA YORUMU


Azizim Huseyin Hatemi, modern felsefe lisanını eleştirir, kavramların lisan içindeki kullanımlarını tasvir eder, böylece onları, derin gramerini öne çıkararak diğer ayni aileden kavramlarla anlamlı olarak kullanıldıkları alanları gösterir. Modern felsefe kavramlar konusunda doktrinler, teoriler falan ileri sürmez.

Bütün bunlar göz önünde tutulunca "adalet" kavramı üzerinde soruşturma açacak olan bir kişinin merak edipte "Acaba Allah Kitabın da bu "adalet (adl)" kelimesini hangi başka kelimelerle nasıl kullanarak bize örnek olmuştur?" diye bir soruşturma açmaz mı? Böyle bir soruşturma yerine bu kelimeyi lisandaki diğer kelimelerle tarif etmeye kalkmak o kavramı yozlaştırmaktan başka bir ise yaramayacaktır. 

Çünkü sonuçta bu gibi tarifler ancak söz konusu kelimenin lisan içindeki kullanımlarının öğrenimine yarayacak iskele yapılardır. Fakat ne var ki doğru dürüst lisan felsefesi çalışmamış olanlar hala kelimelerin anlamını açıklamak için onlar üzerine teoriler inşa etmeye çalışırlar - ayni 20yy başlarında pozitivistlerin yapmaya çalıştığı gibi. Fakat ne var ki 20. yy ikinci yarısından itibaren pozitivistler bile bu bos cabadan ebediyen vazgeçmiş bulunuyorlar.

Bu iş için bakın şuradan başlayabilirsiniz "adl" http://corpus.quran.com/qurandictionary.jsp?q=Edl
 bu ayetler size iş bu kelimeyle akraba diğer kelimeleri birer birer tanıtarak "adl ailesi"'nin kavramsal yapısını görmenize yardımcı olur. Allah’ın bu güzelim kelamını Kitaptan bir kaç ayete dayalı tarife indirgeyerek yozlaştırılmasına yol açmayalım.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder