Popüler Yayınlar

3 Mayıs 2013 Cuma

KONJONKTÜR nedir?

  (İsim) Geçerli bir hâl, her türlü durumun ve şartın ortaya çıkardığı sonuç. Türkçe’mizdeki en genel karşılığı ‘toplu durumdur’. Fransızca kökenlidir.

Konjonktür, örneğin bir şirketin yıllık alçalma ve yükselme iniş çıkışlarına verilen addır. Yani herhangi bir olaydaki hareketlerin tümüdür.

H. Taner, “Seçim konjonktürü böyle ülkelerde bazen pek duygusal, pek yüzeysel faktörlerle değişebilir” şeklindeki ifadesiyle seçim sonuçlarının bir konjonktür oluşturduğunu belirtmiştir.
  1. Bir ülkenin ekonomik hayatının yükselme ve alçalma yönünde gösterdiği inişli çıkışlı, dalgalı hareketlerin bütünü. 
  2. Her türlü durumun ve şartların ortaya çıkardığı durum
  3. Bk. tutum durumu

İktisadi hayatın iyileşme ve kötüleşme konusunda gösterdiği değişikliklerin (dalgalanmaların) hepsine verilen ad

Konjonktürün hareketleri; canlanma (recovery), yükselme (boom), burhan (crisis) ve durgunluk (depression) safhalarından meydana gelir. Sanayileşmiş ülkelerde, bu devreler çeşitli zaman dönemlerinde yaşanmıştır.

Günümüzde milli gelir, üretim, fiyat ve yatırımlarda böyle dalgalanmalar görülmekteyse de hareketler kısa dönemde olmaktan çıkıp, uzun dönemli hale gelmiştir.

Sözlükte "konjonktür" ne demek?

1. Ekonomik, sosyal, politik alanlarda istatistiklerden, olgulardan, nesnel durumlardan yararlanarak olayların gelecekteki gelişimiyle ilgili tahmin.
2. Bir ülkenin ekonomik durumunu belirleyen öğelerin tümü.

Konjonktür kelimesinin ingilizcesi

conjuncture, the economic sitaution
Köken: Fransızca

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder