Popüler Yayınlar

11 Nisan 2013 Perşembe

‘Değişmekte olan dünyada uzun vadeli sonuçlar sunmak’

14 Ekim 2012


Küresel ekonomi hassasiyetini korurken; önümüzde hâlâ aşmamız gereken önemli sorunlar bulunmaktadır. 

Bu zorlukları aşabilmek için geçtiğimiz haziran ayında Los Cabos'ta, Meksika G20 başkanlığı süresinin yarısına gelmişken, liderler tarafından verilen taahhütlerin yerine getirilmesi hususunda G20 üyelerinin siyasi iradelerini ortaya koymaları ve somut sonuçlar elde etmeleri gerekmektedir.

 Los Cabos'ta varılan anlaşmalar, başkanlığı süresince Meksika tarafından ortaya konulmuş olan öncelikleri kapsamaktadır: Bunlar, ekonomik istikrarı ve büyümeyi sağlamak; uluslararası finansal sistemin güçlendirilmesi ve finansal tabana yayılmanın genişletilmesi; küresel finansal mimariyi iyileştirmek; gıda güvenliğini artırmak ve hammadde fiyatlarındaki dalgalanmayı düzenlemek ve sürdürülebilir kalkınmayı, yeşil büyümeyi ve iklim değişikliği ile mücadeleyi teşvik etmektir.

Başlıca önceliğimiz küresel ekonomiyi istikrara kavuşturmak ve büyüme ve istihdamın temeli olan yapısal reformları uygulamaktır.

Los Cabos Büyüme ve İstihdam Eylem Planı finansal istikrarı sağlayarak, talep ve ekonomik büyümeyi hızlandırarak, işsizliği azaltarak, mali konsolidasyon çabalarını sürdürerek, gelişmekte olan piyasaları destekleyip himayeciliğe karşı koyarak siyasi eylemlerimizi ülke borçları ve Euro Bölgesi'ndeki banka borçlarına odaklamayı taahhüt eder.

Bu hedeflere ulaşmak için atmış olduğumuz önemli adımlardan bir tanesi IMF kaynaklarına yapılacak olan 450 milyar dolarlık katkı taahhüdüdür.

Bu, uluslararası topluluğun krizden etkilenen ekonomileri desteklemeye hazır olduğunun net göstergesidir. Büyüme yolunda kaldıkları yerden devam etmeleri için gerekli yardımları yapacağımıza söz verdik.

Özellikle istihdam fırsatları hususundaki faaliyetlerimizin, vatandaşlarımızın hayatındaki etkisi büyük olmaktadır.

Önümüzdeki on yıl içerisinde sadece nüfus artışına ayak uydurabilmek için 400 milyon adet istihdam yaratılması gerekmektedir.

Bu krizden özellikle genç nüfusumuz çok etkilenmiştir. Genç işsizliğine karşı almış olduğumuz tedbirler, ekonomik ve sosyal açıdan zor bir hayata mahkûm olmuş bir neslin var olan imkânlarını sarf etmememize yardımcı olacaktır.

GELİŞEN PAZARLARIN EKONOMİK KIYMETİ

Ekonomik büyüme sağlama ve istihdam yaratmanın formüllerinden biri de hiç şüphesiz uluslararası ticaret. Ticaret müzakerecileri, küresel değer zincirlerinin etkin işleyişi için gerekli bileşen olan ticareti kolaylaştırma hususunda sonuç elde etmek için talimatlar aldı.

Ticaret yapma şeklimiz, gittikçe önem kazanan bir konu. Ekonomik büyüme sağlamak için krize karşı korumacı önlemleri reddetmek de çok önemli, böylelikle şirketlerimiz eşit koşullarda rekabet etme şansına sahip olabilirler.

Bu nedenle, 2014 yılı sonuna kadar korumacı tedbirlere karşı direnmeyi taahhüt etmekteyiz.
Mali düzenlemenin küresel çerçevesini güncellemek üzere G20'nin gündeminin şekillendirilmesinde ilerlemeler kaydettik ama krizden çıkarılacak asıl derslerin dâhil edilmesi ve içinde bulunduğumuz koşulları doğuran sorunlarla ilgilenmek üzere hâlâ yapmamız gereken önemli işler bulunmakta.

Örneğin mali hizmetlere erişim sınırlandırılarak, mali istikrar düzenlemelerinden gelişmekte olan ülkelerin etkilenmediğini temin etmeye ihtiyacımız var.

Bununla ilgili olarak da; finansal kapsama konusu mevcuttur. Tüm dünyada, 2 milyar 700 milyon erişkinin halen mevduat hesabı, kredi, sigorta, otomatik ödeme hesabı, bireysel emeklilik ve banka transferi hizmetleri gibi en temel finansal ürünlere erişimi yoktur.

Los Cabos'ta milyonlarca insanın refah düzeyinde ciddi bir fark yaratabilecek bir konuyla ilgilenmek, fakirlikten kurtulmaları için finansal eğitim ve kapsamaya, tüketicinin korunmasına dair girişimleri benimsemiş bulunmaktayız.

Hâlâ her altı saniyede bir çocuğun açlıktan öldüğü bir dünyada yaşıyoruz. Kronik beslenme yetersizliğini azaltmaktaki girişimlerin eksikliği, büyük bir endişe kaynağıdır ve G20 liderleri, beslenmeyi daha iyi koşullara getirmek üzere hâlihazırda verilen çabaları desteklemekte.

2050 yılına doğru ilerlerken, zirai üretimin, dünyamızda yaşayacak 9 milyar insanı beslemek üzere yaklaşık yüzde 70 oranında büyümesine gereksinim duyulacak.

Bu hedefe ulaşmak için de tarım sektörünün sorumlu, sürdürülebilir ve büyük yatırıma ihtiyacı olduğu gibi hammadde pazarlarının da, etkin ve şeffaf bir tarzda çalışmasını sağlamak üzere tedbirlerin alınmasına gerek vardır.

Bu alanlarda ilerleme kaydetmek hatta yenilik, teknoloji ve araştırma transferi ve de gelişim için uluslararası işbirliğini güçlendirmek üzere adımlar atmış bulunmaktayız.

Ekonomik ve gelişim hedeflerimize ulaşmak aynı zamanda da çevreyi korumak ve toplumsal refahı iyileştirmek üzere, “yeşil büyüme” tabirleri üzerinde düşünmeye ihtiyacımız var.

Los Cabos'ta verilen sözlerin çoğu, özellikle bu konuya değinmek üzere tasarlanmış ve küresel ısınma konusuyla ilgilenmek üzere yapısal reformlar, kentsel ulaşım, enerji, tarım, fosil yakıtlara desteğin kaldırılmasına doğru gitmekte.

Altyapı sorunlarıyla da ilgilenmek, ilerdeki gelişim için elzem ve gelişim hedeflerimizi desteklemek üzere bu alandaki girişimleri ele almaya devam edeceğiz.

Diyalogla ve bunun yanında iş çevreleri, sendikal örgütler, akademiler, gençler ve sivil toplum örgütleriyle beraber mevcut küresel tehditlerle yüzleşmek için uluslararası işbirliği ve eşgüdümü öne çıkarmanın peşinde olan bir forumun parçası olmak Meksika için büyük onur.

Gelişen (yükselen) pazarların, bugün dünyanın karşı karşıya olduğu ekonomik sorunlara çözümün önemli bir kısmını teşkil ettiğine dair elimizde net bulgular mevcut; G20 işlemekte, çünkü gelişmiş ülkeleri olduğu kadar yeni gelişmekte olan güçleri de temsil etmekte ve hepsi ilerlemenin yolunu bulmak üzere ortaklaşa çalışmaya hazırdırlar.

G20'nin yılda bir düzenlenen bir zirve toplantısı olmadığının altının çizilmesinde fayda var: Meksika'nın dönem başkanlığının bu ilk yarısı süresince; G20 ülkeleri maliye, ticaret, turizm ve dışişleri bakanları, tarım bakan yardımcıları ve G20'nin İstihdamda İş Gücü ve Gelişim Çalışma Grubu gibi gruplarının toplantılarını içeren çok önemli işler yapılmıştır.

G20, tüm dünyadaki bu değişim döneminde istikrarın peşindedir. Los Cabos Eylem Planı ve Beyanatı, dünyanın mevcut durumunu iyileştirmek ve gelecek nesilleri etkileyebilmek amacıyla, her ülkenin hem ekonomik hem de mali konularda net vaatlerde bulunduğunu ortaya koymaktadır.

Ayrıca, yeni bir küresel idare yararına, küresel tehditlere çözüm bulmak üzere ortaklaşa çalışabilme gücümüzü de gözler önüne sermektedir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder